Cenník


DigiSafe Remote

(Prenos dát - tachograf a karta vodiča)

Počet vozidiel Mesačné poplatky bez DPH 20%
1-4 vozidiel 6,50 Príklad: 2 vozidlá x 6,50 = 13,00 EUR mesačne
5-14 vozidiel 6,00 PPríklad: 10 vozidiel x 6,00 = 60,00 EUR mesačne
10-49 vozidiel 5,50 Príklad: 26 vozidiel x 5,50 = 143,00 EUR mesačne
50-99 vozidiel 5,00 Príklad: 55 vozidiel x 5,00 = 275,00 EUR mesačne
100 a viac vozidiel 4,50 Príklad: 105 vozidiel x 4,00 = 420,00 EUR mesačne


DigiSafe Hardware a súvisiace služby

Názov Ceny bez DPH 20%
DigiSafe GPRS 155,00 Zariadenie na sťahovanie a prenos dát cez mobilnú dátovú GSM/GPRS sieť
DigiSafe Instal od 30,00 Montáž GPRS (základná cena)
DigiSafe Aktiv 55,00 Jednorázový poplatok za zriadenie konta zákazníka
DigiSafe CompanyCard 4,50 Poplatok za mesačné centrálne spravovanie podnikovej karty