Cenník


DigiSafe Remote

(Prenos dát - tachograf a karta vodiča)

Počet vozidiel Mesačné poplatky bez DPH 20%
1-4 vozidiel 6,50 Príklad: 2 vozidiel x 6,50 = 13,00 EUR mesačne
5-14 vozidiel 5,00 PPríklad: 10 vozidiel x 5,00 = 50,00 EUR mesačne
15-20 vozidiel 4,75 Príklad: 16 vozidiel x 4,75 = 76,00 EUR mesačne
21-50 vozidiel 4,30 Príklad: 25 vozidiel x 4,30 = 107,50 EUR mesačne
51 a viac vozidiel 4,00 Príklad: 55 vozidiel x 4,00 = 220,00 EUR mesačne


DigiSafe Hardware a súvisiace služby

Názov Ceny bez DPH 20%
DigiSafe GPRS 145,00 Zariadenie na sťahovanie a prenos dát cez mobilnú dátovú GSM/GPRS sieť
DigiSafe Instal od 25,00 Montáž GPRS (základná cena)
DigiSafe Aktiv 55,00 Jednorázový poplatok za zriadenie konta zákazníka
DigiSafe CompanyCard 4,00 Poplatok za mesačné centrálne spravovanie podnikovej karty