Produkty


Nová služba DigiSafe

Od apríla 2015 je na Slovenskom trhu dostupná nová služba (systém) pre dopravcov pod názvom DigiSafe. Zariadenia systému DigiSafe dokážu plne automatizovane, t.j. bez zásahu dispečera a vodiča, jednou podnikovou kartou na strane počítača, bezdrôtovo sťahovať dáta z digitálnych tachografov a kariet vodičov pre potreby ich archivácie a vyhodnocovania v internetovom prostredí. Alternatívou plne automatizovaného sťahovania dát je ich manuálne sťahovanie mobilným zariadením s integrovanou čítačkou kariet a lokálne inštalovaným vyhodnocovacím a archivačným programom.

Zariadenia systému DigiSafe podporujú staršie aj novšie verzie digitálnych tachografov značiek VDO a STONERIDGE a ACTIA.

Inštalácia zariadení DigiSafe je časovo nenáročná. Jednou z možností je zasunutie komunikačného kábla do predného dátového rozhrania digitálneho tachografu, alebo jeho zapojenie do zadného CAN rozhrania digitálneho tachografu.
DigiSafe Wifi a GSM/GPRS


V ponuke sú dve základné verzie a dve doplnkové verzie prenosu dát v rámci systému DigiSafe.

Verzia DigiSafe Wifi slúži na prenos dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov v prípade vozidiel, ktoré sa pravidelne vracajú do stanovišťa s pokrytím WiFi sieťou. Pri tejto technológii je prenos dát v otvorenom priestranstve cca do vzdialenosti 300 m. Prenos dáta v rámci WiFi siete nie je spoplatnený. WiFi prevedenie je možné kombinovať aj s komunikačným dátovým terminálom vodiča napojiteľným na FMS/CAN zbernicu vozidla. V tejto kombinácii je možné si vytvoriť komplexný on-line riadiaci dispečerský systém vrátane monitoringu, integrovanej navigácie, písanej dátovej komunikácie, riadenia nakládok a vykládok v prepojení na prevádzkové FMS/CAN dáta, vrátane skenovanie čiarových kódov a zasielania dokumentov formátu pdf / jpg / doc / xls. Systém je možné doplniť aj o mobilnú registračnú pokladnicu.

Verzia DigiSafe GSM/GPRS slúži na prenos dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov v prípade vozidiel, ktoré sú pravidelne na cestách mimo stanovište. Pri tomto prevedení je prenos dát spoplatnený podľa sadzobníka mobilného operátora. GSM/GPRS verzia v prípade starších verzií digitálnych tachografov podporuje sťahovanie dát cez predné dátové rozhranie na zatlačenie tlačidla vodičom.

DigiSafe sa dodáva aj v doplnkovej verzii RS a OEM. Obidve verzie sú uspôsobené ku sťahovaniu dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov cez iné zariadenia so sériovým RS232 rozhraním a WiFi alebo GSM/GPRS komunikačným rozhraním.

Prenos dát pri WiFi / GSM/GPRS / RS / OEM verzii je zabezpečovaný jednou podnikovou kartou na strane počítača, alebo dátového centra poskytovateľa predmetnej služby. Prenos dát okrem spotreby dát v rámci mobilnej siete nie je limitované počtom sťahovaní.

Plne automatizované sťahovanie dát cez CAN zbernicu musí byť aktivované v digitálnom tachografe. Aktiváciu zabezpečujú pracoviskách na overovanie tachografov za predpokladu, že disponujú požadovaným diagnostickým vybavením pre danú značku a typ tachografu.

Užívateľ má na výber niekoľko možností, kam sa majú stiahnuté dáta ukladať.

V základnom nastavení sa stiahnuté dáta ukladajú iba na počítač užívateľa. Ďalšou z možností ukladanie dát je na FTP server. Ak má užívateľ aktivovaný program Web môžu byť stiahnuté dáta automaticky importované do tohto programu Web.

Všetky formy ukladania dát umožňujú ich dekódovanie a vyhodnotenie v nadstavbovom Web programe graficky a tabuľkovo vrátane priestupkov. Dáta z digitálnych tachografov a kariet vodičov stiahnuté iným spôsobom je možné do Web programu jednoducho importovať.DigiSafe Remote


Automatizované sťahovanie dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov zariadeniami DigiSafe WiFi a GSM/GPRS je riadené webovým programom DigiSafe Remote ktorého súčasťou je aj lokálne inštalovaným programom DigiSafe Manager. Program DigiSafe Remote je spoplatnená služba. Program DigiSafe Manager je v cene systému.

Program DigiSafe Manager musí byť spustený na počítači s trvalou 24-hodinovou prevádzkou, kde je zasunutá podniková karta. Spravovanie podnikovej karty je možné aj centrálne u poskytovateľa služby mimo PC užívateľa. Táto služba je spoplatnená. Sťahovanie dát je možné kedykoľvek aj na dopyt užívateľom prostredníctvom programu DigiSafe Manager. Výhodou programu DigiSafe Remote je skutočnosť, že užívateľ nemusí absolútne zasahovať do sťahovania dát s tým, že stiahnuté M a C dáta (tachograf / karta vodiča) má dostupné na zvolenom dátovom úložisku.
Web Program


Web program je nadstavbou ku programu DigiSafe Remote. Môže byť licencovaný aj nezávisle od programu DigiSafe Remote. Program Web je licencovaný podľa počtu vozidiel. Dáta z digitálnych tachografov a kariet vodičov sa importujú do programu buď automaticky programom DigiSafe Remote alebo manuálne ich načítaním obsluhou z iného dátového úložiska. Vyhodnocovací a archivačný programom Web je ľahko ovládateľný a intuitívny nástroj pokrývajúci potreby všetkých dopravných spoločnosti prevádzkujúcich digitálne tachografy.

Programom Web je možné graficky a tabuľkovo vyhodnocovať priestupky podľa aktuálne platnej legislatívy, udalosti a poruchy.


Automatizované bezobslužné sťahovanie dát z tachografov a kariet vodičov:

  • DigiSafe
    WiFi
  • DigiSafe WiFi je nástroj na vzdialené automatizované sťahovanie dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov cez lokálnu dátovú WiFi sieť jednou podnikovou kartou na strane počítača.

  • Stiahnite si PDF
  • DigiSafe GPRS
  • DigiSafe GPRS je nástroj na vzdialené automatizované sťahovanie dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov cez mobilnú dátovú GPRS sieť jednou podnikovou kartou na strane počítača.
  • Stiahnite si PDF