Funkcie plné inováciíFunkcie plné inovácií...

//

Automatizované sťahovanie a prenos dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov

//

Automatizované sťahovanie a prenos dát cez lokálnu WiFI alebo mobilnú dátovú GPRS sieť

//

Automatizované sťahovanie a prenos dát centrálnou podnikovou kartou na strane počítača

//

Automatizované sťahovanie a prenos dát prostredníctvom RS modulu a zariadení s OS Android

//

Automatizované sťahovanie a prenos dát štandardne cez zadné CAN rozhrania digitálneho tachografu

//

Automatizované sťahovanie a prenos dát cez predné komunikačné rozhranie pri GSM verzii

//

Automatizované sťahovanie a prenos dát zo všetkých značiek a takmer aj typov digitálnych tachografov

//

Automatizované sťahovanie a prenos dát cez mobilnú dátovú GPRS sieť s minimálnou spotrebou

//

Komfortná a časovo nenáročná konfigurácia a inštalácia zariadení do vozidla

//

Možnosť ukladanie stiahnutých C a M dát DDD formátu na PC aj FTP server užívateľa

//

Možnosť vyhodnotenia dát nadstavbovým WEB programom graficky a tabuľkovo

//

Možnosť vyhodnotenia priestupkov, hlásení pre vodičov, dennej a nočnej práce

//

Možnosť alternatívnej náhrady kompaktnou čítačkou s vyhodnocovacím programom